top of page

WRAM s.r.o.

 

Adresa: Dolný Kalník 88, 038 02

 

Email: info@wram.info

Tel: +421 948 093 772

Kontakt: 

Ivana Pittnerová

Tel: +421 907 204 540

Spoločnosť zapísaná dňa 13.09.2018 v obchodnom registri Okresný súd Žilina vl.č. 70825/L

IČO: 51 939 762

DIČ: 2120838335

SK DIČ: SK2120838335

Bankové spojenie: ČSOB

                                  IBAN SK65 7500 0000 0040 2627 7786

                                  SWIFT: CEKOSKBX

bottom of page