top of page

ALTERA Scantek

Altera M 20.12.10 front SCANtek5 high re
Ceramic Technology

Ceramic Technology

10 years guarantee

10 years guarantee

Altera SCANTEK

bola navhrnutá pre skenovanie s využitím 3 osí meracieho stroja v kombinácii 2 osí kontinuálne polohovateľnej skenovacej hlavy REVO.   Výsledný pohyb ponúka bezkonkurenčnú rýchlosť skenovania až 500mm/s, presnosť a flexibilitu, pričom môžete zabudnúť na kompromisy spojené s bežnými snímacími systémami. Neobmedzené polohovanie hlavy uľahčuje prístup k meraným prvkom a zväčšuje merací rozsah stroja v porovnaní s inými snímacími hlavami. Pokročilá multisenzorová technológia zvyšuje kapacitu CMM a poskytuje možnosť rozšíriť kontrolu na CMM o ďalšie aplikácie. Inovatívne snímacie stratégie vyvinuté pre 5-osý systém REVO uľahčujú zložité meracie úlohy a zvyšujú produktivitu. 

 

REVOlution - 5 osá kontinuálne polohovateľná skenovacia hlava

Prečo 5-osá technológia??

Ako to funguje??

Altera Scantek používa meraciu technológiu synchronizovaného pohybu 5 riadených osí, ktorá pri veľmi vysokých rýchlostiach CMM minimalizuje dynamické efekty zotrvačných hmôt stroja

Pokiaľ sa konštrukcia meracieho stroja pohybuje pomaly v lineárnych osiach, ľahká hlava REVO-2 vykonáva rýchle rotačné pohyby. 

Tip sensing technológia??

Ako to funguje??

Technológia snímania Tip-sensing od Renishaw je navrhnutá tak, aby snímacie sily boli čo najmenšie, čím sa znižuje aj opotrebenie snímacieho dotyku a zároveň, technológia tip-sensing zabezpečuje vysokú presnosť bez ohľadu na dĺžku  predĺženia, ktoré umožňujú merať v hĺbkach až 800mm.

REVO-2_sweepscan-surfaces
REVO-2_gasket_scan
REVO-2 helix scan
REVO-2 head touches
REVO-2 circle scans
REVO-2 sweepscan edges

Inovatívne stratégie merania, zjednodušujú programovanie a zvyšujú produktivitu

bottom of page