top of page

Služby

K 3D súradnicovým meracím strojom ponúkame nasledovné služby:

  • inštalácia 3D súradnicových meracích strojov

  • kalibrácia a overenie presnosti 

  • školenie obsluhy

  • servis sond Renishaw

  • modernizácia starších meracích strojov

bottom of page