top of page

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade zašle kupujúci tovar na adresu sídla: WRAM,s.r.o. Dolný Kalník 88, 038 02 Dolný Kalník.


Po prevzatí a skontrolovaní vráteného tovaru bude na účet kupujúceho zaslané 90% hodnoty kúpnej ceny do 14 dní od potvrdenia prevzatia a skontrolovania tovaru predávajúcim.

 

Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. 


Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.

bottom of page